Filtrowanie wykładowców Z

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy Z Żądło Dominika, dr n. med. Doktor nauk medycznych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. … Zapora Patrycja, mgr Magister pielęgniarstwa, ukończyła Akademię Medyczną […]

Filtrowanie wykładowców W

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy W Wachowicz Monika, mgr Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie wykładowczyni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w … Witkowska Celina, dr Jako absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymała dyplom doktora […]

Filtrowanie wykładowców T

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy T Tarasewicz-Gryt Oliwia, dr Doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w językoznawstwie i literaturoznawstwie. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii … Teisseyre Andrzej, Dr hab. inż. Absolwent wydziału chemicznego Politechniki Wrocławskiej. […]

Filtrowanie wykładowców S

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy S Semeriak-Siecla Karolina, dr inż. Doktor nauk rolniczych specjalizująca się w technologii żywności i żywieniu człowieka. Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności … Sinica Anna, mgr Absolwentka pielęgniarstwa specjalizująca się w pielęgniarstwie […]

Filtrowanie wykładowców R

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy R Rynkiewicz Beata, dr Doktor nauk humanistycznych w obszarze literaturoznawstwa, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nauczycielka dyplomowana (język polski) …

Filtrowanie wykładowców P

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy P Pietras Jolanta, dr n. med. Doktor nauk medycznych ze specjalizacją w medycynie położniczej, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Medycznych … Pietraszewski Bogdan, dr hab. Nauczyciel akademicki od 1987 […]

Filtrowanie wykładowców O

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy O Oracz Edyta, mgr Magister fizyki specjalizująca się w fizyce ziemi i atmosfery. Ukończyła wydział fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w … Ostrowska Bożena, dr hab. prof. KANS Doktor habilitowana w dziedzinie […]

Filtrowanie wykładowców N

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy N Niemczak Michał, mgr Absolwent kilku uczelni, magister z zakresu trenera przygotowania motorycznego w dziedzinie nauki o kulturze fizycznej oraz licencjat z … Nowak Alicja, dr n.o kult.fiz. i zdrowia Ukończyła studia doktoranckie […]

Filtrowanie wykładowców M

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy M Maleczek Stanisław, dr inż. Doktor nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji (Politechnika Wrocławska). Obecnie pracuje jako adiunkt i prodziekan na Wydziale Nauk Medycznych … Malkiewicz Leszek, dr n. med. Absolwent Akademii Medycznej na […]

Filtrowanie wykładowców L

Nasi wykładowcy KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra rekrutacja@kans.pl 75 60 99 000 Wszyscy wykładowcy L Lara Anna, mgr Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, aktualnie na etapie otwarcia … Lara Wojciech, mgr Magister Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalizacja […]

Skip to content