Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, aktualnie na etapie otwarcia …

Magister Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, specjalizacja nauczycielska. Podczas studiów uzyskał tytuł instruktora w różnych dyscyplinach, takich jak …

Starszy asystent fizjoterapii w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym w Jeleniej Górze oraz wykładowca na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych …

Magister dietetyki (specjalizacja: żywienie kliniczne), magister zarządzania i inżynierii produkcji oraz inżynier technologii żywności i żywienia człowieka. Absolwentka …

Skip to content