Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Strona główna Studia podyplomowe Język niemiecki w kontaktach biznesowych i turystycznych

Forma studiów: studia hybrydowe
Liczba semestrów: 2 semestry

Cel studiów:

Studia mają na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych, poprzez doskonalenie kompetencji językowych umożliwiających funkcjonowanie w instytucjach związanych  z biznesem i obsługą ruchu turystycznego, które  współpracują z partnerami z krajów niemieckojęzycznych. Uzyskane kompetencje ułatwią samodzielne prowadzenie działalności w tym zakresie. Uczestnicy zostaną zapoznani ze specjalistycznym słownictwem z zakresu biznesu i turystyki, co umożliwi im tworzenie oraz  rozumienie typowych tekstów pisanych ze sfery biznesu i turystyki, aktywne branie udziału w negocjacjach oraz nawiązywanie kontaktów. Oprócz wiedzy i umiejętności językowych uczestnicy nabędą kompetencje  w zakresie gospodarki i kultury krajów niemieckojęzycznych oraz marketingu i PR.

Dla kogo?

 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie języka biznesu krajów niemieckiego obszaru językowego oraz w turystyce;
 • osoby pracujące w szeroko pojętej branży hotelarsko-turystycznej, które dzięki zdobyciu nowych kompetencji językowych i interkulturowych chciałyby awansować;
 • osoby prowadzące własną działalność hotelarsko-turystyczną lub agroturystyczną ukierunkowaną na niemieckojęzycznych klientów;
 • pracownicy izb gospodarczych, urzędów gminnych i powiatowych, realizujących wymianę gospodarczą, kulturalną, promujących działania w ramach współpracy z niemieckimi/austriackimi/szwajcarskimi miastami partnerskimi;
 • pracownicy filii niemieckich przedsiębiorstw już istniejących lub nowo otwierających się, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, myślących o polepszeniu swojej perspektywy zawodowej;
 • pracownicy firm turystycznych, ośrodków wellness, parków rozrywki, biur podróży i biur turystycznych, chcący podnieść zarówno standardy swoich usług jak  i kwalifikacje zawodowe.
 • osoby deklarujące znajomość języka niemieckiego na poziomie min. B1.

W programie studiów znajdą się między innymi:

 • Korespondencja handlowa;
 • Konwersacje oraz tłumaczenia pisemne i konsekutywne;
 • Kultura krajów niemieckiego obszaru językowego;

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dr Marcelinę Szewczuk-Sadowską – germanistkę, wykładowcę w Katedrze Nauk Humanistycznych KANS, tłumacza, członka Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, dra Józefa Zapruckiego – germanistę, tłumacza, kulturoznawcę, badacza przenikania się kultur.

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • oświadczenia dotyczące poziomu biegłości językowej kandydata na poziomie min. B1 (deklaracja do pobrania z naszej strony internetowej)

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNHiS@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4200 zł (możliwość płatności w ratach)

Szczegółowych informacji w sprawie studiów podyplomowych chętnie udzielamy osobiście lub telefonicznie w dziekanacie WNHiS tel.: 75 64 53 303; 75 64 53 304. Zapraszamy.

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
Skip to content