Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Strona główna Studia podyplomowe Dietetyka prenatalna i pediatryczna

Forma studiów: on-line
Liczba semestrów: 2 semestry

Cel studiów: 
Wyposażenie uczestnika w zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie postępowania dietetycznego w okresie prekoncepcyjnym, ciąży, laktacji oraz żywienia dzieci na wszystkich etapach rozwoju.

Dla kogo? 

Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra i/lub licencjata z zakresu: dietetyki, pielęgniarstwa, fizjoterapii, wychowania fizycznego, zdrowia publicznego, biotechnologii. technologii żywności i żywienia człowieka, biologii, chemii lub posiadających dyplom lekarza medycyny. W przypadku absolwentów innych kierunków kandydatury będą rozpatrywane indywidualnie.

Ukończenie studiów pozwoli na twórcze rozwijanie nabytych zdolności i umiejętności analitycznych oraz przywódczych w celu bardziej efektywnego funkcjonowania w roli osób dbających o zdrowie kobiet w ciąży oraz dzieci na różnych etapach rozwoju. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki prenatalnej i pediatrycznej.

W programie studiów znajdą się między innymi:
– podstawy ginekologii i położnictwa;
– wsparcie dietetyczne w planowaniu ciąży;
– programowanie metaboliczne;
– dietetyka pediatryczna;
– leczenie żywieniowe w pediatrii;
– mikrobiota przewodu pokarmowego i jej wpływ na zdrowie;
– rola rodziny w żywieniu;
– edukacja żywieniowa dzieci i młodzieży;
– psychodietetyka w pediatrii;

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in:  dietetyków, psychodietetyków, lekarzy ginekologów, lekarzy pediatrów, specjalistów z zakresu mikrobioty, psychologów.

Zasady rekrutacji:
Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych następujących dokumentów:

– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej;
– kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziakanatWNMiT@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4000 zł (możliwość płatności w ratach)

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
Skip to content