Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Studia w wygodnym trybie niestacjonarnym. Jeden z najpopularniejszych kierunków niosący ze sobą blisko 100% gwarancję zatrudnienia.

Stopień studiów: studia II stopnia, magister
Forma studiów: niestacjonarne
Liczba semestrów: 4

Czym jest Pielęgniarstwo II stopnia?

Studia II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są dedykowane absolwentom studiów I stopnia posiadającym tytuł zawodowy – licencjat pielęgniarstwa. W świetle dynamicznego rozwoju pielęgniarstwa jako dyscypliny naukowej, studenci studiów II stopnia stają przed wyzwaniami związanymi zarówno z zaawansowaną praktyką, jak i rozwojem społeczno-zawodowym. Program studiów skoncentrowany jest na dostarczeniu kompleksowej edukacji, umożliwiającej absolwentom skuteczne radzenie sobie z wymogami współczesnego systemu ochrony zdrowia.

Czego się nauczysz?

Studia drugiego stopnia oferują możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu nauk medycznych, społecznych oraz zdobycie zaawansowanych umiejętności praktycznych z wybranych dziedzin pielęgniarstwa specjalistycznego. W ramach studiów zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające pełnienie roli lidera w dziedzinie pielęgniarstwa, a także skutecznego reagowania na dynamiczne zmiany w obszarze opieki zdrowotnej. Zdobędziesz umiejętności pozwalające na: prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie ich wyników. Gwarantujemy możliwość realizacji praktyk zawodowych przewidzianych programem (200 godzin) w specjalistycznych oddziałach szpitalnych oraz innych placówkach ochrony zdrowia. Podczas tego czasu będziesz doskonalić umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesnym zapleczem w postaci Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Symulacje warunków szpitalnych pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne na fantomach, odzwierciedlających stan pacjentów. Kontrolowane warunki sprawiają, że nauka jest bezpieczna, a zdobywane umiejętności są w 100% praktyczne.

Nasza kadra, doświadczona i zaangażowana, wprowadzi Cię w tajniki praktyki zawodowej, umożliwiając pełnienie roli pielęgniarki/pielęgniarza na najwyższym poziomie.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci kierunku Pielęgniarstwo wyróżniają się szerokimi możliwościami zatrudnienia, otwierającymi drzwi do różnorodnych ścieżek zawodowych. Są przygotowani do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej. Magister pielęgniarstwa może podjąć pracę na wszystkich stanowiskach pielęgniarskich w instytucjach ochrony zdrowia, prowadzić własną działalność gospodarczą. Jest przygotowany do pracy w instytucjach przygotowujących do zawodu pielęgniarskiego, realizujących doskonalenie zawodowe podyplomowe, realizujących edukację zdrowotną społeczeństwa.

 

KANS, zdobywając pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych gwarantuje solidne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w warunkach dynamicznie postępującego rozwoju medycyny.

 

Przyłącz się do naszego zobowiązania do doskonałości medycznej i rozwijaj się na najlepszym poziomie – Pielęgniarstwo w KANS, to nie tylko wybór kierunku, to decyzja o tworzeniu pozytywnego wpływu na życie innych i świata zdrowia.

Informacje o cenie i szczegółach uzyskasz w dziekanacie WNMiT lub pod nr tel.:756 453 332

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:

Masz pytania odnośnie studiów?

Skip to content