Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Polityka prywatności

Strona główna Polityka prywatności

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej
  w domenie kans.pl (zwanej dalej: Serwisem).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest: Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych
  w Jeleniej Górze, ul. Lwówecka 18, 58-506 Jelenia Góra
  (dalej: Administrator).
 3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości w obszarze związanym
  z przetwarzaniem danych osobowych, zalecany jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dalej: IOD), dane kontaktowe IOD; e-mail: Szelinger@kans.pl, tel. 75 64 53 321.
 4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 5. Zbierane przez Administratora dane będą:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu
  z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do administrowania serwisem oraz utrzymania jego funkcjonalności. Zdecydowana większość treści i usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu jest dostępna bez konieczności rejestracji oraz podawania danych osobowych.
 2. W przypadku podawania danych osobowych przetwarzane one będą w następujących celach:
 • Rejestracja/zapisy na wydarzenia organizowane przez KANS lub jego jednostki organizacyjne poprzez wypełnianie formularzy kontaktowych;
 • weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz realizacji wydarzeń organizowanych przez KANS w tym
  w szczególności poprzez zapewnienie możliwości korzystania z konta Użytkownika – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • komunikacji z Użytkownikiem w celu dostarczeniu mu niezbędnych informacji oraz budowania pozytywnych i rzetelnych relacji z Nim, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • promowania przez Administratora produktów i/lub usług własnych oraz swoich Partnerów poprzez kierowanie drogą elektroniczną Informacji marketingowych (newsletter) o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • udzielenia dostępu do informacji o nowościach z branży bezpośrednio powiązanej z działalnością Administratora, o ile Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich powiadomień za pośrednictwem e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

 

III. Okres przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem Serwisu (posiada konto Użytkownika), a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody
  z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.

 

IV. Informacje o przetwarzaniu

 

 1. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
 • podmiotom powiązanym z Administratorem;
 • podmiotom współpracującym z Administratorem;
 • podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane systemy
  i rozwiązania informatyczne;
 • podmiotom obsługującym płatności internetowe;
 • podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe;
 • kancelariom prawnym.
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

V. Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora;
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem;
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji,
  w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.

 

VI. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumentu y nie zostaną ograniczone.
 2. O wszelkich zmianach w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat dostępny w Serwisie.

Chcesz, abyśmy Ci przypomnieli o terminie rekrutacji?
Zostaw swój adres e-mail:

Brakuje Ci informacji? Zadzwoń do nas:

Skip to content