Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Wychowanie fizyczne i sport

Strona główna Studia II stopnia Wychowanie fizyczne i sport

Specjalności:

Menedżer sportu
Trener odnowy biologicznej

Odkrywaj fascynujący świat Wychowania Fizycznego i Sportu, gdzie Twoja pasja do aktywności fizycznej łączy się z możliwościami rozwoju w dynamicznym środowisku sportowym!

Stopień studiów: studia II stopnia, magister
Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne
Liczba semestrów: 4

Czym jest Wychowanie fizyczne i Sport?

To nowa propozycja dla osób, które mają jasno sprecyzowane zainteresowania sportowe i rekreacyjno-zdrowotne, to oferta dla absolwentów (studiów 1 stopnia, profil praktyczny). Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego to przestrzeń do rozwijania swoich pasji w dziedzinie sportu oraz wszechstronne akademickie wykształcenie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Czego się nauczysz?

Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne i sport umożliwiają zdobywanie kompleksowej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zawodzie nauczyciela w ramach dwóch zakresów kształcenia:

Menedżer sportu

Studenci w ramach prowadzonych zajęć pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla menadżera sportu i rekreacji.  Ścieżka ta przygotowuje studentów do zarządzania i finansowania organizacji sportowych, organizacji przedsięwzięć sportowych oraz psychologii sportu. Zakres kształcenia ukazuje znaczenie zasad public relations i marketingu w kulturze fizycznej.

Trener odnowy biologicznej

Studenci w ramach prowadzonych studiów pogłębią m.in. wiedzę, umiejętności i postawy właściwe dla trenera odnowy biologicznej, związane z zagadnieniami balneoterapii i masażu sportowego. Student zdobędzie dodatkowo umiejętności terapii manualnej i wellness. Ścieżka ta umożliwi studentowi zapoznanie się z tematyką oraz wprowadzeniem w podstawy fizykoterapii i kinezyterapii.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Kształcenie na kierunku Wychowanie fizyczne i sport opiera się na przygotowaniu przyszłych absolwentów do pracy w zawodzie nauczyciela, trenera i menedżera. Jest również odpowiedzią na potrzeby społeczne i coraz większą świadomość dotyczącą dbałości o własne zdrowie i kondycję psychofizyczną. Po ukończeniu studiów z zakresu wychowania fizycznego i sportu otwierają się przed absolwentem liczne możliwości zatrudnienia w branży sportu i rekreacji. Kształcenie specjalistów wychowania fizycznego o specjalnościach: menedżer sportu i trener odnowy biologicznej daje możliwość podjęcia pracy w stowarzyszeniach i fundacjach działających w obszarze kultury fizycznej. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być również placówki oświatowe w tym szkoły ponadpodstawowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe (kluby sportowe) placówki kultury fizycznej, gabinety odnowy biologicznej i gabinety SPA.

 

Na tym kierunku możesz studiować w trybie stacjonarnym albo niestacjonarnym, wszystko dla Twojej wygody!

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:

Masz pytania odnośnie studiów?

Skip to content