Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Strona główna Studia podyplomowe Kreowanie marki lidera w administracji publicznej

Forma studiów: studia hybrydowe
Liczba semestrów: 2 semestry

Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy oraz doskonalenie kompetencji komunikacyjnych i przywódczych w sferze publicznej, między innymi:

– zdobycie przez uczestników umiejętności efektywnego komunikowania się z kluczowymi grupami otoczenia, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego (pracownikami, mieszkańcami, liderami opinii, organizacjami, partnerami);

– zdobycie umiejętności kreowania własnej marki i wizerunku;

-praktyczne zapoznanie się z najnowszymi trendami i wyzwaniami w zarządzaniu publicznym, takimi jak budowanie partnerstw i współpraca, także międzysektorowa, myśleniem projektowym i sieciowym, współzarządzaniem;

– zapoznanie z najnowszymi trendami;

– zdobycie praktycznych kompetencji liderskich;

– poznanie i rozwijanie umiejętności planowania, przygotowywania, realizowania                    i analizowania przeprowadzonych kampanii komunikacyjnych z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.

 

Dla kogo?

Studia są przeznaczone dla pracowników administracji publicznej rządowej oraz samorządowej, a także samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym pracowników urzędów oraz dla tych, którzy planują zatrudnienie w administracji publicznej.  W szczególności kierowane są do osób, które:

– pracują w strukturach jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego                    i lokalnego;.

– pełnią funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją;

– przygotowują się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze;

– planują karierę polityczną w samorządzie;

– pracują w biurach promocji;

– chcą rozwijać kompetencje zarządcze oraz poszerzyć wiedzę dotyczącą bieżących i przyszłych trendów;

– stawiają na rozwój osobisty i chcą zaktualizować wiedzę na temat innowacyjnych trendów.

 

W programie studiów znajdą się między innymi:

– Wystąpienia publiczne;

– Prezentacje biznesowe;

– Budowanie marki lidera – case study (spotkania z liderami sektora publicznego i NGO );

– Podstawy zarządzania projektami.

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Oliwia Tarasewicz-Gryt – dziennikarka, trenerka, współzałożycielka i wiceprezeska fundacji WrOpenUp;

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujących dokumentów:

 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNHiS@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 4000 zł (możliwość płatności w ratach)

 

 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
Skip to content