Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Strona główna Studia podyplomowe Finanse i zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Forma studiów: studia online
Liczba semestrów: 2 semestry

Cel studiów:

Celem studiów jest wprowadzenie w tematykę finansów i zarządzania w samorządzie terytorialnym. Studia mają na celu zapoznanie uczestników z systemem dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zasadami realizacji wydatków oraz procedurą planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto studia wyposażą uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, a także umiejętność analizy i oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

 

Dla kogo?

Pracownicy urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zamierzające ubiegać się o pracę w urzędach jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych, obecni radni oraz osoby zamierzające w przyszłości ubiegać się o mandat radnego,  liderzy lokalni.

 

W programie studiów znajdą się między innymi:

– Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego

– Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

– Pomoc publiczna dla przedsiębiorców udzielana przez jednostki samorządu terytorialnego

– Legislacja wewnętrzna w jednostkach samorządu terytorialnego

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr hab. Marian Kachniarz, prof. UPWr – ekspert w zakresie zarządzania publicznego, wieloletni starosta kamiennogórski, dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, prof. UŁ – obecnie Sędzia NSA, uprzednio pełnił funkcje Przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rzecznika Finansowego, wiceministra w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, dyrektora Departamentu Prawnego Ministerstwa Finansów, dr Arkadiusz Babczuk – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ekspert w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uprzednio pełnił funkcje eksperta w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, wicedyrektora w Biurze Rzecznika Finansowego, wiceprzewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Sprawiedliwości, pełnomocnika Ministra Skarbu, mgr Damian Grzelka – Przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zastępca Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych

 

 

 

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych następujących dokumentów:

 

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNHiS@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w ratach)

 

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
Skip to content