Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Pedagogika

Strona główna Studia I stopnia Pedagogika

Specjalności:

Resocjalizacja z kryminologią
Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych

To pasjonująca podróż przez świat pedagogiki, gdzie teoria spotyka się z rzeczywistością społeczną i kryminologiczną, otwierając nowe perspektywy dla zaangażowanych pedagogów resocjalizacyjnych.

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat
Forma studiów: stacjonarne
Liczba semestrów: 6

Czym jest Pedagogika?

To dynamiczna dziedzina nauk społecznych, łącząca w sobie głęboką wiedzę pedagogiczną z analizą między innymi mechanizmów kryminologicznych. Pedagogika sięga głęboko w obszar resocjalizacji, stawiając pedagogów w roli mediatorów, rozumiejących i wpływających na procesy kryminologiczne. To także perspektywa pracy w obszarze prewencji, interwencji i ochrony społeczności przed negatywnymi wpływami środowiska. Studenci na tym kierunku nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę, ale również rozwijają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego kształtowania przyszłości społeczeństwa, zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i społeczno-kryminologicznym.

Czego się nauczysz?

Studiując pedagogikę, zdobędziesz umiejętności projektowania działań resocjalizacyjnych, ochrony przed destrukcyjnym wpływem środowiska oraz prowadzenia praktycznych działań profilaktyczno-wychowawczych. Nauczysz się diagnozować i tworzyć programy resocjalizacyjne, a także zdobędziesz specjalistyczną wiedzę kryminologiczną.

Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne:

  1. Resocjalizacja z kryminologią – ta specjalność obejmuje głęboką wiedzę z zakresu kryminologii, co przygotuje Cię do pracy w obszarze przeciwdziałania przestępczości i analizy mechanizmów zachowań dewiacyjnych. Zrozumiesz przyczyny i skutki zaburzeń zachowania oraz nauczysz się stosować odpowiednie metody interwencji.
  2. Resocjalizacja z przygotowaniem do pracy w służbach mundurowych – absolwent będzie przygotowany do pracy w różnorodnych instytucjach, w tym placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, w policji oraz organizacjach wspierających osoby pokrzywdzone w wyniku przestępstwa. Nabędziesz umiejętności potrzebne do efektywnej pracy w środowisku penitencjarnym.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Po ukończeniu studiów, absolwent tego kierunku znajdzie zatrudnienie w placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, policji, a także w stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz dorosłych. To także otwarcie drzwi do pracy jako pedagog, policjant, asystent rodziny czy pracownik instytucji samorządowych. Absolwent zyskuje wszechstronne umiejętności do pracy w obszarze straży miejskiej, ośrodków uzależnień, streetworkingu, domów kultury i innych placówek wspierających społeczność.

Studia na kierunku pedagogika otworzą przed Tobą nie tylko możliwości zatrudnienia, ale także zapewnią solidne przygotowanie do twórczego oddziaływania na społeczeństwo. Przełóż swoje zainteresowania na praktyczne umiejętności, stając się pedagogiem gotowym na wyzwania dzisiejszego świata. Odkryj fascynujący świat resocjalizacji z głębokim zrozumieniem procesów kryminologicznych i przygotuj się do kreatywnego modelowania przyszłości społeczności.

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:

Masz pytania odnośnie studiów?

Skip to content