Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Forma studiów: studia online
Liczba semestrów: 2 semestry

Cel studiów:

Studia mają na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa ochrony zdrowia. Umożliwią uczestnikom zapoznanie się z zagadnieniami z zakresu podstaw prawa i dziedzin, które są niezbędne do odpowiedniego zrozumienia, interpretacji i zastosowania przepisów prawa związanych z ochroną zdrowia. Absolwenci posiądą wiedzę z zakresu prawa farmaceutycznego i przepisów związanych z ochroną zdrowia psychicznego człowieka, organizacji systemu ochrony zdrowia z Polsce i Unii Europejskiej, zasad wykonywania zawodów medycznych, odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawody medyczne, praw i obowiązków pacjentów, etyki w zawodach medycznych, zasad prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, prawnych aspektów promocji zdrowia oraz edukacji prozdrowotnej,  a także wybranych aspektów bioetyki, co pozwoli absolwentom uzyskać umiejętność organizowania działalności medycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo tak pacjentów i personelu medycznego.

Dla kogo?

Osoby zainteresowane tematyką zagadnień prawnych w obszarze ochronie zdrowia ludzkiego, w szczególności: specjaliści zdrowia publicznego, lekarze, pielęgniarki, dietetycy, menedżerowie oraz osoby zarządzające placówkami medycznymi.

W programie studiów znajdą się między innymi:

– Prawne aspekty zgody na wykonanie zabiegu leczniczego

– Etyka w zawodach medycznych

– Podstawy prawa cywilnego

Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców – praktyków z wieloletnim doświadczeniem, m.in: dr Adam Banaszkiewicz – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, radca prawny. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa i stosunków międzynarodowych, dr Leszek Malkiewicz – dr nauk medycznych i nauk prawnych. Lekarz specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Biegły sądowy z zakresu Medycyny Wewnętrznej i Medycyny Rodzinnej. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu medycyny i prawa, a także współautor monografii naukowych. Zainteresowany badaniami w obrębie  prawa człowieka. Anna Malkiewicz-Jaros – autorka i współautorka artykułów naukowych z obszaru praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, upadłościowego i naprawczego oraz prawa zamówień publicznych. Aktualnie obszarem zainteresowania badawczego jest problematyka związana z błędem lekarskim.

 

Zasady rekrutacji:

Złożenie w dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych następujących dokumentów:

  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe pobrane z naszej strony internetowej
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub poświadczonej kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych

lub przesłanie wyżej wymienionych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy dziekanatu dziekanatWNMiT@kans.pl, z zastrzeżeniem okazania oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych w późniejszym terminie.

 

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Cena: 3600 zł (możliwość płatności w ratach)

Szczegółowych informacji udziela dziekanat WNMiT tel.: 75 64 53 332; 75 64 53 334. Zapraszamy.

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:
Skip to content