Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Dietetyka stanowi kluczową gałąź zdrowia i w dzisiejszych czasach odgrywa istotną rolę w radzeniu sobie z problemami związanymi z nadwagą, otyłością, chorobami dietozależnymi oraz wspieraniem zdrowego stylu życia.

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat
Forma studiów: niestacjonarne
Liczba semestrów: 6

Czym jest Dietetyka?

Dietetyka to obszerna i interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która koncentruje się na badaniu związku między żywieniem a zdrowiem człowieka. Jest to obszar wiedzy, który obejmuje aspekty medyczne, zdrowotne oraz kulturowe związane z odżywianiem. Dietetyka zajmuje się nie tylko planowaniem diety, ale również profilaktyką i leczeniem chorób poprzez odpowiednie odżywianie.

Czego się nauczysz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku dietetyka trwają 6 semestrów i oferują kompleksowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Podczas tych studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii, biochemii oraz psychologii żywienia. Nauczysz się również oceniać stan odżywienia, planować diety terapeutyczne, prowadzić działania edukacyjne w zakresie zdrowego odżywiania oraz współpracować z pacjentami i personelem medycznym

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Po ukończeniu studiów, absolwenci kierunku dietetyka mogą pracować w różnych sektorach i instytucjach, takich jak:

– Placówki opieki zdrowotnej, w tym szpitale, kliniki i poradnie dietetyczne.

– Zakłady żywienia zbiorowego, takie jak szkoły, przedszkola, stołówki czy restauracje.

– Firmy cateringowe dostarczające posiłki dla instytucji medycznych, firm i imprez masowych.

– Ośrodki sportowe, hotele SPA, ośrodki rekreacyjne i firmy fitness, gdzie doradzają w kwestiach żywieniowych.

– Branża wellness i fitness, gdzie pracują jako dietetycy personalni lub specjaliści ds. żywienia.

Dzięki solidnemu wykształceniu i praktycznym umiejętnościom, absolwenci kierunku dietetyka są gotowi do samodzielnego wykonywania zawodu oraz dalszego rozwoju zawodowego w dziedzinie zdrowia i żywienia.

Dietetyka to droga do wiedzy o zdrowym żywieniu i zawodowym spełnieniu. Odkryj sekrety zrównoważonego życia i zadbaj o zdrowie innych!

 

Studia w tym trybie są odpłatne, cena i szczegóły w dziekanacie WNMiT tel.:756 453 334

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:

Masz pytania odnośnie studiów?

Skip to content