Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Strona główna Studia I stopnia Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej

Specjalności:

Analityka Big Data – programowanie i projektowanie badań
Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych

Zapraszamy w przyszłość! Pierwsze w Polsce studia licencjackie wkraczające w obszar sztucznej inteligencji. Pracujemy w niezwykłej epoce technologicznego przełomu. Trwa wyścig gigantów zdobywających dane. Uczeni kierują swoją uwagę w stronę wydajnych algorytmów analizujących olbrzymie zasoby danych. Masz wyobraźnię? Tutaj zrealizujesz swoje pasje.

Stopień studiów: studia I stopnia, licencjat
Forma studiów: stacjonarne
Liczba semestrów: 6

Czym jest Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej?

Studia w obszarze Big Data w analityce ekonomicznej i społecznej otwierają drzwi do świata, gdzie nowoczesne technologie łączą się z analizą ogromnych zbiorów danych. Za fasadą tej fascynującej dziedziny kryją się skomplikowane algorytmy uczenia maszynowego, sieci neuronowe, rozpoznawanie obrazu, rozpoznawanie mowy, przetwarzanie języka naturalnego, systemy eksperckie i metody statystyczne. Studenci zdobywają umiejętności programowania, analizy danych, zarządzania projektami badawczymi oraz wizualizacji wyników badań.

Czego się nauczysz?

Nauczysz się wykorzystywać sztuczną inteligencję w badaniach biznesowych, analizować dane za pomocą technik Big Data, projektować badania społeczno-ekonomiczne i analizować dane behawioralne. Studia obejmą również skuteczne zarządzanie zespołami, korzystanie z otaczających danych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie bazami danych, a także analizowanie, prognozowanie i projektowanie procesów gospodarczych i społecznych dla biznesu i administracji.

Oferujemy dwa moduły specjalizacyjne:

  1. Analityka Big Data, programowanie i projektowanie badań – studenci tej specjalności zdobywają zaawansowaną wiedzę z zakresu informatyki, programowania oraz projektowania badań. Kładzie się nacisk na praktyczne umiejętności korzystania z języków programowania, takich jak Python i R, a także na projektowanie i realizację badań opartych na najnowocześniejszych narzędziach badawczych i technologiach. Program ten obejmuje również zagadnienia związane z eksploracją danych, tworzeniem modeli prognostycznych i symulacyjnych, oraz skupia się na praktycznym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej w indywidualnych projektach badawczych.
  2. Interpretacja i analiza danych społecznych i ekonomicznych – specjalizacja ta skierowana jest na rozwijanie umiejętności interpretacji i analizy danych w kontekście otoczenia społeczno-ekonomicznego. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę w zakresie analizy danych behawioralnych, projektowania badań społeczno-ekonomicznych oraz wykorzystywania metod statystycznych i ekonometrycznych do interpretacji wyników. Program obejmuje także zagadnienia związane z komunikacją społeczną, przydatnością wyników analiz dla celów biznesowych oraz umiejętnościami prezentacji wyników badań zarówno dla specjalistów, jak i decydentów biznesowych.

Gdzie znajdziesz zatrudnienie po studiach?

Absolwenci obu specjalności będą przygotowani do pracy w różnych sektorach gospodarki i instytucjach badawczych. Otwierają się przed nimi drzwi do roli analityków danych, ekspertów ds. sztucznej inteligencji, badaczy rynkowych, specjalistów ds. zarządzania danymi oraz konsultantów ds. innowacji. Mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach badawczych, instytucjach rządowych, firmach konsultingowych oraz sektorze edukacyjnym, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na inteligentnej analizie danych.

Zostań liderem nowoczesnej gospodarki!

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:

Masz pytania odnośnie studiów?

Skip to content