Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

Strona główna Wykładowcy
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze, nauczyciel akademicki w Katedrze …

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie w zakresie …

Wykładowczyni na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Ukończyła Akademię Medyczną na Wydziale Pielęgniarskim …

Doktor nauk o kulturze fizycznej oraz magister Analityki Medycznej, związana z Zakładem Fizjologii i Biochemii na Akademii Wychowania …

Magister psychologii pracująca nad uzyskaniem stopnia doktora. Asystentka na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych …

Magister ekonomii ze specjalizacją w zarządzaniu gospodarką turystyczną i hotelarstwem, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Filii w Jeleniej …

Magister resocjalizacji ukończony na Uniwersytecie Gdańskim, a także studia podyplomowe z psychologii pracy z młodzieżą o zaburzonym zachowaniu …

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka cenionych monografii „Life Writing as Self-Collecting in the 1930s: Cecil Day Lewis and Louis …

Doktor nauk o kulturze fizycznej oraz profesor uczelni na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych, …

Absolwentka Kolegium Karkonoskiego na kierunku Pedagogika opiekuńcza ze specjalizacją w resocjalizacji. Posiada także dyplom Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu …

Doktor nauk o kulturze fizycznej oraz adiunkt na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w …

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie nauki o zdrowiu, specjalizująca się w pielęgniarstwie anestezjologicznym i …

Magister pielęgniarstwa, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Wykładowczyni na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk …

Starsza asystentka fizjoterapii w Wojewódzkim Centrum Medycznym Kotliny Jeleniogórskiej oraz nauczycielka akademicka na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, …

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, specjalizująca się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, patologii i resocjalizacji niedostosowanych społecznie, …

Skip to content