Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

Strona główna Wykładowcy S Świątek-Struzik Beata, dr
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Kampus uczelni KANS

Świątek-Struzik Beata, dr

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, psycholog, mediator oraz psychoterapeuta, skupiająca się na kilku głównych obszarach zainteresowań badawczych. Pierwszym z nich jest resocjalizacja nieletnich, gdzie jej badania rozpoczęły się podczas pracy w Sądzie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w latach 2002–2005 i trwają do dzisiaj. Poprzez te badania stara się zrozumieć funkcjonowanie dzieci niedostosowanych społecznie oraz jak można im pomóc poprzez opracowanie strategii terapeutyczno-resocjalizacyjnych dla konkretnych jednostek. Drugim obszarem zainteresowań jest profilaktyka kształtowania biernych orientacji życiowych, gdzie prowadzi badania dotyczące konstruowania wskazówek do programów wychowawczych i profilaktycznych, opartych na rozwijaniu osobowości młodych ludzi oraz interdyscyplinarnym podejściu do zagadnień. Trzecim obszarem jest terapia zaburzeń zachowania, zwłaszcza u dzieci i młodzieży, gdzie od 2017 roku jako psycholog i psychoterapeuta zajmuje się poradnictwem psychologicznym i terapią dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemami z kręgu demoralizacji, przemocy i uzależnień.

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Zadzwoń do nas, chętnie pomożemy:
Skip to content