Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Magister fizyki specjalizująca się w fizyce ziemi i atmosfery. Ukończyła wydział fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w …

Doktor habilitowana w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalizująca się w naukach o kulturze fizycznej. Pełni …

Skip to content