Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Doktor nauk humanistycznych w obszarze literaturoznawstwa, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie zawodowe z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Nauczycielka dyplomowana (język polski) …

Skip to content