Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w językoznawstwie i literaturoznawstwie. Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Akademii …

Absolwent wydziału chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Po ukończeniu studiów doktoranckich w Katedrze Biofizyki Akademii Medycznej we Wrocławiu, rozpoczął pracę …

Skip to content