Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

Strona główna Wykładowcy M Musiał Kornel, mgr
KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Kampus uczelni KANS

Musiał Kornel, mgr

Socjolog, pedagog, asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS oraz doktorant w Kolegium Doktorskim Socjologii (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Wrocławskiego). Absolwent dwóch uczelni: dawnej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (obecnie KANS) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów KPSW. Od 2023 r. zajmuje stanowisko kierownika Katedry Nauk Społecznych oraz opiekuna Koła Naukowego Inicjatyw i Badań Społecznych. W okresie 2020-2023 był obserwatorem obrad Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne UWr z ramienia Wydziałowej Rady Doktorantów. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię pracy i organizacji, socjologię ryzyka, socjologię bezpieczeństwa oraz socjologię medycyny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz autorem kilku publikacji naukowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z obszaru socjologii, metodologii badań społecznych oraz metod i technik badań rynkowych.

Chcesz otrzymywać bieżące informacje?
Zapisz się do naszego newslettera:
Zadzwoń do nas, chętnie pomożemy:
Skip to content