Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Doktor nauk technicznych w dziedzinie telekomunikacji (Politechnika Wrocławska). Obecnie pracuje jako adiunkt i prodziekan na Wydziale Nauk Medycznych …

Absolwent Akademii Medycznej na wydziale lekarskim, uzyskał tytuł doktora nauk medycznych oraz pracuje jako lekarz. Ponadto, ukończył studia …

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Były …

Profesor tytularny w dziedzinie nauk humanistycznych, specjalizująca się w językoznawstwie, głównie w glottodydaktyce. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim …

Specjalista fizjoterapii i doktor nauk kultury fizycznej w dziedzinie nauki o kulturze fizycznej, specjalizujący się w fizjoterapii. Obecnie …

Doktor nauk medycznych, specjalizująca się w dziedzinie biologii medycznej, ze szczególnym zainteresowaniem w fizjoterapii. Pełni funkcję adiunkta na …

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer w sektorze pozarządowym. 2007-2013 …

Socjolog, pedagog, asystent na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS oraz doktorant w Kolegium Doktorskim Socjologii (Szkoła Doktorska …

Doktor nauk o kulturze fizycznej, doktor habilitowany kinantropologii (nauk o kulturze fizycznej) oraz doktor habilitowany nauk pedagogicznych. Jest …

Skip to content