Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dziedzinie nauki o zdrowiu, specjalizująca się w pielęgniarstwie anestezjologicznym i …

Magister pielęgniarstwa, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu informatyki. Wykładowczyni na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych Karkonoskiej Akademii Nauk …

Starsza asystentka fizjoterapii w Wojewódzkim Centrum Medycznym Kotliny Jeleniogórskiej oraz nauczycielka akademicka na Wydziale Nauk Medycznych i Technicznych, …

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie pedagogiki, specjalizująca się w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, terapii pedagogicznej, patologii i resocjalizacji niedostosowanych społecznie, …

Skip to content