Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych

Nasi wykładowcy

KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W JELENIEJ GÓRZE
Rekrutacja dla studentów

Doktor nauk medycznych zdobytych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. …

Magister pielęgniarstwa, ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu na Wydziale Zdrowia Publicznego. Posiada specjalizację w pielęgniarstwie chirurgicznym oraz szereg …

Doktor nauk humanistycznych oraz profesor w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Jest członkiem International Communicology Institute, …

Doktor habilitowana nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia. Od roku 2020 pełni funkcję dziekana Wydziału Biotechnologii i Nauk o …

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Związany z Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Obok działalności naukowej i …

Skip to content